Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n kannatustuotteiden verkkokauppa

TOIMITUSEHDOT

Voimassa 3.5.2018 alkaen

Verkkokauppa

Verkkokauppaa ylläpitää valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, Kiintymysvanhemmuusperheet ry (y-tunnus: 2858199-4). Myymme kaupassa kannatustuotteita, joista saatuja tuottoja käytämme tukemaan yhdistyksemme toimintaa. Verkkokauppaa hoitaa vapaaehtoistyönä yhdistyksen hallituksen jäsenet. Hintoihimme ei lisätä arvonlisäveroa, sillä se on maksettu jo ostohinnan yhteydessä.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin. Tilaaminen ei vaadi rekisteröitymistä, mutta rekisteröinti saattaa nopeuttaa tilaustesi tekemistä jatkossa. Kun jatkat tilaamista eteenpäin, syötä asiakastietosi ja valitse tilauksen toimitustapa ja maksutapa.

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Toimitamme tilaukset saatuamme maksusuorituksen.

Maksaminen ja maksutavat

Tilaus maksetaan ennen tuotteen lähettämistä tilisiirrolla yhdistyksemme tilille. Käytä maksaessasi joko saamaasi viitenumeroa tai kirjoita viestikenttään tilausnumerosi. Noudon yhteydessä voit maksaa myös käteisellä. Varaa tällöin mukaasi tasaraha.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostiisi lähetetään tilausvahvistus. Vahvistusviestin lähettäminen edellyttää sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Toimitustapa ja -kulut

Sähköisessä muodossa olevat tuotteet toimitamme sähköpostilla ja muut tilaukset kirjeenä, postipakettina tai sopimuksesta noudettuina. Tilauksesi toimituskulut näet valittuasi maksu- ja toimitustavan. Valitse huolella tilaustasi vastaava toimitustapa, sillä emme hyvitä aiheettomasti maksettuja postituskuluja.

Jos valitset toimitustavaksi noudon, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen myynti(ät)kiintymysvanhemmuus.fi noudon yksityiskohdista sopimista varten.

Toimitusaika

Yhdistyksemme toimii vapaaehtoisvoimin, joten tilauksien toimitusajoissa saattaa ilmetä viivettä. Pyrimme kuitenkin toimittamaan tilaukset noin viikon kuluessa maksun suorittamisesta. Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.

Vaihto- ja palautusehdot

Sinulla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen oikeus vaihtaa tai palauttaa koko tilauksesi tai osa siitä 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Asiakaspalautusten postikulut maksaa asiakas, paitsi virheellisten tuotteiden osalta. Tilauksen postikuluja ei hyvitetä.

Jos palautat toimitetun tilauksen, liitä siihen mukaan tilausnumerosi, nimesi ja yhteystietosi sekä tilinumerosi rahojen palautusta varten. Ilmoita palautuksesta myös sähköpostitse osoitteeseen myynti(ät)kiintymysvanhemmuus.fi.

Palautusosoite:
Kiintymysvanhemmuusperheet ry
Kotikuja 1B17
45100 Kouvola

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa vaihto- ja palautusehdoissa mainituille tahoille. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
Tilaustietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste
 
 
1.   Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
 
Rekisterinpitäjä: Kiintymysvanhemmuusperheet ry
Osoite: Paijalannummentie 14 c 11, 04300 Tuusula
Puhelin: 0405302321
Sähköposti: info(ät)kiintymysvanhemmuus.fi
Yhteyshenkilö: Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n tietosuojavastaava Hanna Hongisto
 
2.   Rekisteröidyt
 
Tilaustietojen rekisterissä käsitellään Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n kannatustuotteita tilanneiden tietoja.
 
3.   Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
 
Tilaustietojen rekisterin käyttötarkoituksena on tilattuihin tuotteisiin liittyvän toimitusprosessin loppuunsaattaminen, laskutus, yhdistyksen kirjanpidon ja tilintarkastuksen hoitaminen ja yhdistyksen tuotemyynnin seuraaminen.
 
Henkilötietojen käsittely perustuu tilaajan perustietojen, tilattujen tuotteiden ja laskutuksen osalta Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n ja tilaajan välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoon.
Yhdistyksen tilitapahtumien, kirjanpidon ja tilintarkastuksen hoitaminen perustuu yhdistyksen lakisääteiseen velvoitteeseen.
Yhdistyksen tuotemyynnin seuraaminen perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun. Tuotemyyntien seurantaan ei kerätä ketään yksilöitäviä tietoja, vaan pelkästään tilaajan tekemästä tilauksesta poimittu tuotteiden tilauspäivämäärä, nimike ja  kappalemäärä. Seurantatietoihin merkitään, onko tilaus maksettu, noudettu, lähetetty tai palautettu.
IP-osoitteen tallentuminen perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun, sillä mahdollisissa tietomurroissa tekijä täytyy pystyä jäljittämään sähköisin tunnistetiedoin.  
4.   Käsiteltävät henkilötiedot
 
Tilaustietojen rekisterissä käsitellään tilaajan henkilö- ja yhteystietoja sekä muita tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
 
- Tilausajankohta
- Tilaajan nimi
-     Tilaajan osoite
- Tilaajan sähköpostiosoite
-     Tilaajan tilaamat tuotteet ja niiden hinta
-     Sähköisen viestinnän tunnistetiedot
-     Maksutapahtuman status
-     Toimituksen status

5.   Säännönmukaiset tietolähteet
 
Henkilötietoja kerätään tilaajalta itseltään.
6.   Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
 
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tilaustietojen rekisteriin, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat ja heitä koskee salassapitovelvollisuus.
 
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
 
7.   Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
 
Henkilötietoja luovutetaan verkkokaupan palveluntarjoajalle tilaukseen liittyvien toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.
Henkilötietoja luovutetaan myös yhdistyksen käyttämälle pankille, kirjanpitäjälle ja tilintarkastajalle.

Yhdistys on varmistunut siitä, että sen henkilötietojen vastaanottajat noudattavat tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.
 
8.   Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Kiintymysvanhemmuusperheet ry käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös sähköposti- ja pilvipalveluja, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Nämä palvelut toteuttavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassa olevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
 
9.   Henkilötietojen säilytysaika
 
Tilaustietojen rekisterin henkilötiedot säilytetään kalenterivuoden loppuun asti.
Verkkokaupan palveluntarjoaja säilyttää tietoja omassa rekisteriselosteessaan määrittelemänsä ajan.

Kirjanpidon ja pöytäkirjojen säilytysajoissa noudatetaan niitä koskevaa lainsäädäntöä.

10.   Rekisteröidyn oikeudet
 
Tuotteiden tilaajalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

-     saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n  käsittelemät henkilötiedot;
-    vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
-    vaatia henkilötietojensa poistamista;
-   vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Kiintymysvanhemmuusperheet ry:n oikeutettu etu;
-  saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että tilaaja on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Kiintymysvanhemmuusperheet ry:lle, Kiintymysvanhemmuusperheet ry käsittelee kyseisiä henkilötietoja tilaajan suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
-    vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
 
Tilaajan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Kiintymysvanhemmuusperheet ry voi pyytää tilaajaa tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 
11.   Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
 
Jokaisella tilaajalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa tilaajan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli tilaaja katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 
12.   Yhteydenotot
 
Tilaajan oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaava Hanna Hongistolle osoitteeseen jasenet(ät)kiintymysvanhemmuus.fi.  
13.   Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
 
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.1.2019.